FadChiangmai.com
: บริการของเรา

Hotel

บริษัท แฝดเชียงใหม่ ไร้ขีด จำกัด

การขอใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจโรงแรม

กรรมการระดับอำเภอ/จังหวัด ตรวจอะไรบ้าง

บริษัท แฝดเชียงใหม่ ไร้ขีด จำกัด

การขออนุญาต
อาคารชุด/คอนโดมิเนียม

กรรมการระดับอำเภอ/จังหวัด ตรวจอะไรบ้าง

จัดสรรที่ดิน

บริษัท แฝดเชียงใหม่ ไร้ขีด จำกัด

ที่ปรึกษาการขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน

โครงการ ขนาดเล็ก
ตั้งแต่ 1 ไร่ ไม่เกิน 19 ไร่ แปลงจำหน่ายไม่เกิน 99 แปลง
โครงการ ขนาดกลาง
ตั้งแต่ 20 ไร่ ไม่เกิน 50 ไร่ แปลงจำหน่ายไม่เกิน 299 แปลง
โครงการ ขนาดใหญ่
ตั้งแต่ 51 ไร่ ไม่เกิน 100 ไร่ แปลงจำหน่ายไม่เกิน 499 แปลง
CHANGE LANGUAGE
Powered by

FadChiangmai.com

บริษัทที่ปรึกษาพัฒนาที่ดิน และ อสังหาริมทรัพย์

แชร์หน้านี้
โหลดหน้าใหม่
คัดลอกลิงก์